เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Blood bank ธนาคารเลือด

24

531

0

ข้อมูล

เนียสเนียส

เนียสเนียส

วิชาbloodbank เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น ลักษณะเม็ดเลือดแบบต่างๆ ความผิดปกติ ความรู้ธนาคารเลือด หมู่เลือดในสัตว์ การถ่ายเลือด โรคต่างๆ
เนื้อหาสรุปแค่มิดเทอม แต่หลายหัวข้อมากก
คำย่อ เช่น ล. คือลักษณะ, bcคือเม็ดเลือด, b. คือเลือด , p. คือ โปรตีน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News