เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ผดุงครรภ์

155

3013

0

ข้อมูล

ʕ•ᴥ•ʔ วันหนึ่ง

ʕ•ᴥ•ʔ วันหนึ่ง

การพยาบาลมารดาที่มีเลือดออกในระยะตั้งครรภ์
• Abortion
• Ectopic pragnancy
• Molar pregnancy
• Placenta previa
• Placenta abruption
• Vasa previa
(ส่วน PPH จะมาเพิ่มเติมทีหลังนะคะ^^)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News