เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปภาษาไทย ม.5

403

6688

0

ข้อมูล

ท้องฟ้าสีชมพู

ท้องฟ้าสีชมพู

มัธยมปลาย All

มัทนะพาธา (ไม่มีเนื้อเรื่องนะ)💕✨
โวหารภาพพจน์
คำครุ ลหุ
ประเภทของการประชุม
การสือสารในการประชุม
***ปล อาจเขียนอ่านไม่ออกบ้างขอโต๊ดดนะครับ****

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News