เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Meaning from the message ง่ายๆ

4

230

0

ข้อมูล

give_alisa

give_alisa

มัธยมปลาย 2

แปล subtitles จากรายการ Ted talk เรียนvocab&grammar ง่ายๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้