มัธยมปลาย
give_alisa

give_alisa

จังหวัด
อุดรธานี
English is funnnnn😁

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
52

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Meaning from the message ง่ายๆ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

Meaning from th...

give_alisa
3
0
Active voice & Passive voice  ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

Active voice & ...

give_alisa
24
0
 Present Perfect♡ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

Present Perfect♡

give_alisa
25
2