มหาวิทยาลัย
ฝอยทองงงง

ฝอยทองงงง

นักเรียนพยาบาล |dek59
ไม่มีความเก่ง มีแต่ความอารี

โน้ต

จำนวนโน๊ต
17
จำนวนไลค์
10954

Q&A

จำนวนคำตอบ
17
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1