มหาวิทยาลัย
ฝอยทองงงง

ฝอยทองงงง

นักเรียนพยาบาล |dek59
ไม่มีความเก่ง มีแต่ความอารี

โน้ต

จำนวนโน๊ต
17
จำนวนไลค์
10525

Q&A

จำนวนคำตอบ
17
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

สูตินรีเวช (Gyne) ปก
  • มหาวิทยาลัย
  • แพทยศาสตร์

สูตินรีเวช (Gyne)

ฝอยทองงงง
77
0
โรคทางพันธุกรรม (ฉบับเบสิค) ❤️ ปก
  • มหาวิทยาลัย
  • แพทยศาสตร์

โรคทางพันธุกรรม...

ฝอยทองงงง
114
0
โรคทางพันธุกรรม (ฉบับย่อ) 🌈❤️ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

โรคทางพันธุกรรม...

ฝอยทองงงง
117
0
พัฒนาการตามช่วงวัย(จิตวิทยา) ปก
  • มหาวิทยาลัย
  • อื่นๆ

พัฒนาการตามช่วง...

ฝอยทองงงง
420
0
[O-NET] grammar สำคัญ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

[O-NET] grammar...

ฝอยทองงงง
2631
1