ฝอยทองงงง

ฝอยทองงงง

นักเรียนพยาบาล |dek59
ไม่มีความเก่ง มีแต่ความอารี

โน้ต

จำนวนโน๊ต
16
จำนวนไลค์
9558

Q&A

จำนวนคำตอบ
17
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

โรคทางพันธุกรรม (ฉบับเบสิค) ❤️ ปก
  • มหาวิทยาลัย
  • แพทยศาสตร์

โรคทางพันธุกรรม...

ฝอยทองงงง
74
0
โรคทางพันธุกรรม (ฉบับย่อ) 🌈❤️ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

โรคทางพันธุกรรม...

ฝอยทองงงง
77
0
พัฒนาการตามช่วงวัย(จิตวิทยา) ปก
  • มหาวิทยาลัย
  • อื่นๆ

พัฒนาการตามช่วง...

ฝอยทองงงง
289
0
[O-NET] grammar สำคัญ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

[O-NET] grammar...

ฝอยทองงงง
2280
1
[O-NET] ชีวะ : อาณาจักร ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[O-NET] ชีวะ : ...

ฝอยทองงงง
862
2