เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ฟิสิกส์โกเอก]force&motion

43

664

2

ข้อมูล

wnstudy64

wnstudy64

มัธยมปลาย All

มาแล้วสำหรับโน้ตสรุปฟิสิกส์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ จากคอร์สเรียนent ฟิสิกส์โกเอก

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้