เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Present Tense

74

848

0

ข้อมูล

🍵

🍵

มัธยมต้น 1

(อ้างอิงบางส่วนจากหนังสือ ตะลุยโจทย์ Basic GRAMMAR)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้