เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประเภทของคำ(ENG)

85

830

2

ข้อมูล

🍵

🍵

( เอามาจากหนังสือ "ตะลุยโจทย์ Basic GRAMMAR" เป็นบางส่วนนะคะ )

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อ่านง่ายมาก

🍵
Author

ขอบคุณมากค่ะ 🙏

แชร์โน้ตนี้