มัธยมปลาย
Bob's your uncle.

Bob's your uncle.

*dek63
&*$($?','8#((@(!
**IG: imes_study⛦
Disappointment is the nurse of wisdom.🦄🦄

โน้ต

จำนวนโน๊ต
20
จำนวนไลค์
640

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

1/11
SHM ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

SHM

Bob's your uncle.
37
0
Tense ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Tense

Bob's your uncle.
51
0
1/11