PromotionBanner

回答

ยาวหน่อยนะคะ._.
-------
=กลางวัน=
1. ✔️ (ข้อนี้ถูกค่ะ)
2. ❌ ตอบ: zǎo shang qī diǎn wǔ shí fēnzhōng
(zǎo shang=6โมง-8โมง | shàng wǔ=9โมง-11โมง)
(ข้อนี้เจ็ดโมงอยู่ค่ะยังไม่เเปดโมง)
3. ❌ ตอบ: Zhōngwǔ sìshí fēnzhōng
(Zhōngwǔ เเปลว่าเที่ยงวัน)
(ข้อนี้ยังเที่ยงอยู่ ยังไม่ไปบ่ายโมงค่ะ)
4. ✔️ (ข้อนี้ถูกค่า)
-------------------
=กลางคืน=
1. ❌ ตอบ: wǎnshàng qī diǎn shíwǔ fēnzhōng
หรือ: wǎnshàng qī diǎn yī kè
(yī kè = 15 นาที )
(ข้อนี้1ทุ่ม qī diǎn ไม่ใช่ 6โมง liù diǎn ค่า)
2. ✔️ (ข้อนี้ถูกค่ะ)
3. ❌ ตอบ: língchén liǎng diǎn wǔ shí wǔ fēnzhōng
(língshén = ตี1 - 6โมง)
4. ✔️ (ข้อนี้ถูกค่ะ)
---------------
คำถามนานเเล้ว เเต่ตอบไว้เผื่อข้องใจค่ะ55
ไม่ใช่ผู้รู้นะคะ เเต่เรียนเรื่องนี้อยู่พอดี🥺
ถ้าผิดขอโทษด้วยน้า🙏✨

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉