Chinese Language
中学生

เรียนภาษาจีนควรเริ่มเรียนจากอะไร เรียนยังไง อ่านออกเสียงยังไง?

PromotionBanner

回答

ควรเริ่มจากพินอินค่ะ แล้วพอได้พินอินแล้วก็หัดตัวจีนเลย hsk1ค่ะ (จะเรียนโดยใช้คำศัพท์ก็ได้นะ) หรือถ้าสนใจทดลองเรียนฟรี ตอนนี้เรามีโปรอยู่ค่ะ สนใจแอดไลน์เลย(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจนกว่าผู้เรียนจะตัดสินใจเรียนกับเราจริงๆนะคะ)
https://lin.ee/XwYKxO0 นี่เลยค่ะ

この回答にコメントする

ถ้าจะศึกษาเอง พี่ว่าควรเริ่มจากพินอิน คือการเอาสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ มารวมเป็นคำ แล้วลองออกเสียงดูค่ะ ฝึกอ่านให้ลองดูในยูทูปได้นะคะว่าออกเสียงถูกมั้ย ถ้าอ่านพินอินได้ ค่อยเริ่มจากประโยคง่ายๆ พวกการทักทาย คำศัพท์ในชีวิตประจำวันก่อน พวกนี้จะง่าย แล้วเราค่อยศึกษาวิธีเขียนอักษรจีน แล้วลองคัดบ่อยๆดู ก็ทำให้จำได้แล้วจ้า

この回答にコメントする

ส่วนตัวเราเริ่มจากอักษรพินอิน สระ วรรณยุกต์ แล้วค่อยๆอ่านค่อยๆผันเสียงไปเรื่อยๆนะคะ เราเรียนอยู่ยังไม่รู้เรื่องเลย😥

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉