ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยเช็คให้หน่อยค่ะว่าถูกไหม แล้วข้อที่ยังไม่ตอบตอบอะไรหรอคะ พอดีไม่แน่ใจค่ะ😢

1.การแปรสัณฐานของเปลือกโลกเกิดจากพลังงานความร้อนใต้เปลือกโลก น. . 2.พันเจีย (Pangea) ที่ประกอบด้วยแผ่นดินขนาดใหญ่ 2 ส่วน คือ แผ่นดินลอเรเซียทางซีกโลก เหนือ และแผ่นดินกอนด์วานาทางซีกโลกใต้ . 3.ทฤษฎีทวีปเลื่อนเป็นของ อัลเฟรด เวเกเนอร์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน X . 4.การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจะมุดเข้าไปใต้เปลือกโลกที่มีความ หนาแน่นมากกว่า 5.เทือกเขาหิมาลัยเกิดขึ้นในยุคจูแรสสิค 6.การที่รากไม้ไปดันให้หินแตก เราเรียกว่าเป็นกระบวนการกร่อน X.. 7.น้ำจะพัดพาอนุภาคที่มีขนาดเล็กไปได้ไกลกว่าอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ 8.การที่น้ำพัดพาตะกอนไปตกทับถมบริเวณปากแม่น้ำจะทำให้เกิดตะกอนรูปพัดได้ 9.น้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนเป็นตัวกระตุ้นให้มวลเคลื่อนที่ 10.การกระทำจากแรงภายในเปลือกโลกไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1