คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยเฉลยให้หน่อยคะช่วยหน่อนนะคะ

14. มีนักเรียนชาย 64 คน 96 คน ค้องการจัดแถ นักเรียนหญิง ให้ได้แถ ได้แถวยาวที่สุดจะ' ก 3ม ค. 10 15. ข้อใดเป็นเท็จ
24. -5+ 3 มีคําตอบเป็นข้อใด |๓ ก. 40 ข 35 0 ค. -30 ง 6 3 ) มีคําตอบเป็นข้อใด 11 ค16 ข. 103 11 11 25. ฯ0+( 13 ง, 13 11 11 28, ผลบวกของ 12 กับ 31 ฐิ 4 ง เบต มากกว่า 4 อยู่เท่าไร ก, 1 ข, 11. 12 12 ต, 7 ง. [1 12 12 29, เมื่อปีที่แล้ว เรวัตสูง 150 7 เซนติเมตร 4 ปัจจุบัน เรวัตสูง 1651 เซนติเมตร 2 ก ทพ เรวัตสูงขีนเท่าไร ก. 144 ข. 143 2 4 ค. 1512 4 15- 2 4 30. สมฤทัยใช้เวลาทําการบ้าน 1 ละ 4 1๕ วิชาคณิตศาสตร์ 11 ชั่วโมง 4 วิชาภาษาอังกฤษ .! ชั่วโมง 3 วิชาภาษาไทย ร ชั่วโมง รวมสมฤทัยใช้เวลาในการทําการบ้าน

คำตอบ

ตรวจสอบอีกทีนะคะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!