คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ทำยังไง

0 0 ฮเส้นผ่านศูนย ว ดต๊องกา" ร ทรงกระบอกกระดาษที่มีเส้นผ่านย 2.5 เซนติเมตวี 2 ฤตๆการ กแต ข้างด้วยเศษกรีะ จ ต' แต่งทงกปอกลัท ก 270 ตารางเซนติเมตร อยากท . อไม่ สฟี เพียงพอสําหรับแปะรอบทรงกระบอกหรื . 4. ป้องแป้ง เป็นของเล่นชนิดหนึ่งที่สันนิษฐานว่าเข้ามาในเมืองไทย พร้อมกับคนจีน เพราะแต่เดิมคนจีนที่รับย้อมผ้าจะหาบปี๊บย้อมผ้า ไปตามบ้านเรือนแล้วแกว่งป้องแป้งไปมาเพื่อให้รู้ว่าช่างย้อมผ่ามา แล้ว ลักษณะของป้องแป้งจะเป็นทรงกระบอก ทําจากกระดาษแข็ง หรือไม้ไผ่เหลาบาง ๆ กว้างประมาณ 1 นิ้ว ขดเป็นวงกลมเส้นผ่าน --- ฆ็ รร้ ๆ. # 0 - ส่ -ศูนย์กลาง 4 นิวใช้กระดาษแก้วหรือพลาสติกแปะทีฐานทรงกระบอก “ว ------- ทั้งสองด้าน จากนันเจาะรูของทรงกระบอก 2 รูให้อยู่ตรงข้ามกันพอดี แล้วใช้เชือก 2 เส้น ยาวพอประมาณ มัดเศษไม้แล้วสอดเข้าไปในรู ด มกซข์ กลดมู ส๕บว3 ง ซู ง ฑิ พ ไน ณี เรา6 7 ง มาก “ ค
๓๑๑ ซิชูแอวก . 2 เสจรรงอก, บร็โซ, - รหค ร๓ ปน “งฑิสแวส๓ธรรระบอร(ภิดิธจ์] “ 2 โโหก จ รรมย์: นฐาน | คณิตศาสตร์ เว | ที บทที่ 3 | ปริซีมและทรงกระบอก ซ่ ฆ ทีเจาะไว้ ปลายเชือกแต่ละเส้นร้อยด้ รือขี้ผี้ ยเชอกแตละเสนร้อยด้วยลูกปัดหรือขีผึ่ง แล้วเจาะรูเสียบไม้เข้าไปโดยใช้ รูนื้อ รูทีเจาะไว้ร้อยเชือก เพื่อทําเป็นด้ามจับ ยู่ตรงกลางระหว่าง ถ้าต้องการใช้กระดาษปิดด้านข้างของป้องแป้งให้ดูเรียบร้อย กระดาษควรมีพื้นที่อย่างน้อยกี่ตารางนิ้ว %% 5. ลุงพงศ์ทําโครงเหล็กเป็นทรงกระบอกผ่าครึ่งรัศมี 2 เมตร เพื่อคลุม แปลงเพาะเห็ดฟางซึ่งยาว 5 เมตร ถ้าลุงพงศ์มีม้วนพลาสติกสําหรับ คลุมแปลงเพาะเห็ดฟางหน้ากว้าง 1.4 เมตร จะต้องใช้พลาสติกยาว อย่างน้อยประมาณกี่เมตร จึงจะ ะสามารถคลุมแปลงเพาะเห็ดฟาง ได้มิดชิด เมื่อส่วนหน้าและ ะส่วนหลังของโครงใช้วัสดุอื่นปิด และ พลาสติกที่ไช้คลุมโครงเหล็กด้านบนมีส่วนที่ข้อ อน นทับกันกว้้ างเท่ากับ 10 เซนติเมตร รวมถึงมีส่วนที่อยุ่บนพื้นดินแต่ล ะข้างยาวด้านละ 30 เซนติเมตร

คำตอบ

ประมาณนี้มั้ยคะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!