ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

เราไม่รู้ว่าตอบอะไร

6รพันลพิอทะ รลเลท 15 1ไลฟ์ตทร งเป้า ไทล ทกอ๐ป่ทล ล๒อ๐นร หูก ๐๑ ถินไชร ไต ก๑ ๒ล< 5รลเลท : !1อทา, งทละ7ร โท ป้าอ@ เวลร๒๑1? !ห๐ฝ้าอ1หะ ธ8อธทลธทลร, อเลสทซุอร ลท๕ ล ฐนลงล 5รลเลท : /#เหอ ชูทอง ล| ก็๐ ททาล? !ท๐ปฟ้าอ ๐, ปท6 เลทลทลร ลหอล โอก %อนะ ไวเอฟ์าล( ฯไท6 ๐เลทชูอร ลเอ โอ อนแ รไรเละแ, พิ0รอ.
กา๑ ล!| ก็๐ะ ๓๓๑? ก7๐ชุก ด5ร ๐, ขูท๕ ๒ลทอก : เลร ล๓๕ ถ์อะ ต๐น ไว๓ข่ เธ ๐ท ลเทชุ๑ร ลท กอะ ๒๐นะ รไร1๕ ๐5๑. 8๑๕๑ | เนร@ รท๕ [๒๕ร %๐ สทัทน ๐๓๓๑๑ วน1๐๑. 5ลลท : ชิน! หทล! ส๒๐นะ ข์ท๕ ชูนธงอ ๒ีอ! ห๐น ลท ททา6. 38. ว ให่๐๒/ ภาลทบ |ผูทสร ๐ ศินไช ฮะฮ ปักอ๓6 ไก นัท@ ไวธร๕1? ๐. ดือน ธ. โพ๐ ๒. โทเร๕6 39. ท/ท๐ งท์(| ชูระ (ทธ รูนธง8? ธ. ไอทฑา 1๒๒. 8๐5@ 40. เทล1 ส่๐๐ร 5อเธเท'5 รไรไธ( พเฮ? อ. 6๐ศกือ๕- ๕. รรเรท ๕ พม๐ «๕. รธเชด รก๕ ๓๕( ซัร์

Choosen As Best Answer

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!