วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ตอบอะไรบ้างอะครับ??? ช่วยหนอยค้าบบบบ

วนให นพวกโปรตีน และ . ชั” ลีส5 ถ์เป้าหมายเท่านั้น ลักษณะเช่นนเวียก7 สร้ มหมวกไต วังไข่ และยัณฑะ เป็นยอว์โมนประเภท. มไว้ท่อ เป็นต่อมอิสระไม่ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ได้แก่ 8 มาสเตอร์แกลนด์ หมายถึง 9 เป็นฮอร์โมนที่ทําหน้าที่กระดุ้นการเจริญเติบโดของร่างกาย 10 เป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ถูกสร้างเฉพาะใน หญิงมีครรภ์ ช่วยให้มดลูกหดตัวตอนคลอด และช่วยในกา รหลั่งน้านมในระยะให้นม 11 บีต้าเขลล์ในตับอ่อน ผลิตฮอร์โมนชื่อ น ทําหน้าที่ควบคุมระดับ น้าตาลในเลือด ตอร์โมนจากต่อมไทยรอยต์ ซึ่งเป็นกรดอะมีโน ที่มีไอโอตีนอยู่ด้วยเรียกว่ าฮอร์โมน. , ฮอร์โมนจากต่อมไทยรอยด์ ที่ไม่มีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบ ข่วยลดระดับแคลเซียมในเลือด เรียกออชีสจํา ซ่. 2ส สเม [ที่ควบคุมเมแทบอล์ซึมของแคลเซียม คือ. 0 รเจนในเพศชายที่สําคัญที่สุด คือ. แนที่ควบคุมการพัฒนาไข่ รังไข่ ควบคุมความเป็นเพศหญิง คือ ฮอร์โมน... ' จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อ............5 2 .----ป้องกันการตกใชข่ การมีประจําดือนและการเจริญของค่วมน้านม น คือ การยีดยินซูสินเข้าสู่ ที่มีการตกไข่ ซูลิน วิธีที่นิยม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!