วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ T-T

นกเรยนกลุมหนังทดลองละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีลักษณะเป็นก้อนในน้้า ที่ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในน้้า 100 กรัม ถ้าเปลี่ยนการทดลองตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ การทดลองชุดที 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นผง แทนโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นก้อน การทดลองชุดที่ 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส การทดลองชุดที่ 3 ใช้ความดัน 2 บรรยากาศ แทนความดัน 1 บรรยากาศ สภาพละลายได้ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในการทดลองชุดที่ 1-3 จะมีผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรีย การทดลองครั้งแรกที่เกลือโซเดียมคลอไรด์มีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในน้้า 100 กรัม *

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!