วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

💖💖ช่วยหน่อยจ้า ข้อ4,5 ช่วยหน่อยนะๆๆๆ ขอบคุณสำหรับคำตอบ🙏🙏🙏

1730 ๑@@ ซ - ท ส สนิติละสาร --- 'ใบกิจกรรมที่ 1 การแพร่และออสโมซิล หบ่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียน: เรื่อง การแพร่และออสไมซิต รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิ' 1101 ภาคเรียนที่ ขั้นมัธยมศึกษ์ - ---- ---- เตอบคําถ งไห้ถูต้ง ววววววววววา----------รฯ- คิดนทตกะวจอวฮารุคาศพตุ๑ราะรกกงโดหณาคไจปงจิชัง 'ความแตกต่างของกา รแพร่และออล 4. การออสโมซิส โมเลกุลของน้้าเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้ม' ริเวณที่เข้มข้น เพราะเหตุ ใด โมเลกุลของตัวละลาย จึงไม่เคลื่อนที่จากบริเวณที่เข้มขั้นมาก ไปยังบริเวณที่เข้มข้ การแพร่. 5, เมื่อนําสารละลายบรรจุในเยื่อเลือกผ่าน จากนั้ นําไปวางลงในสารละลาย เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับขนาดของถุงเยื่อเลือกผ่าน 4|61[64|6! 5.1 ตอบ. 5.2 ตอบ. 5.3 ตอบ. 54 ตอบ เพราะ......... เพราะ เพราะ เพราะ 1]

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!