ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยค่ะ พอดีทำเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจ

นุญวค เนเีนซขาชน 5า0วรจรรราวจ นุดาวิพยาลิยเทค 0เว00. น 0 ดระ9น 0 ร | 7ไบบฝึกทักษะ ี 5ะ 5 | กกราฟการเคลื่อนที่แนวตรง 255 7 ง, จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ดังรูป พบว่าหลังการเตินทางไปได้ - = 4 วินาที ระยะทางการเคลื่อนที่มีค่า 16 เมตร จงหาความเร่งที่เวลา 3 วินาที 2. วัตถุเคลื่อนที่แนวตรงโดยมีความเร็วแปรผันกับเวลา ดังกราฟ คความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ในช่วงเวลา 4 ถึง 9 วินาทีมีค่าเท่ากับเท่าใด เมเร็ว กุมตชินาที) ---เวลฯ (วินาที) 3. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่ง อ ณ เวลา ! ใด ๆ ดังรูป โดยความเร่งที่มีทิศไปทางขวา มีเครื่องหมายบวก ถ้าวัตถุมีความเร็วต้น 3.0 เมตร/วินาที วัตถุจะมีความเร็วเท่าใดที่วินาทีที่ 20 ล(กป8?“) ส ดงวัว ง ง 5 ญ่ ม๕. 4. จากการทดลองการเคลือนทีของวัตถุ พบว่า ความเร่งของวัตถุมีค่าแปรไปตามเวลาที่แสดงไว้ดังกราฟ ม 0 30 4 ส มม ด ฮึ ง 6 . ถ้าหากวัตถุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นเท่ากับศูนย์ ทิศไปทางขวามือ แสดงว่าตลอดระยะเวลา 20 วินาที 7. = ซาเซ่ ป 2เชิ ส การกระจัดของวัตถุนี้มีค่าเท่าไร (ค่าบวกในกราฟสําหรับทิศไปทางขวามือ ) ความเร่ง (ก6 2 คู----10---15---20-- เวลา (วินาที) 2 2
4 เฉรวาว“ว วแรหรอล .5. การเคลื่อนที่โดยแสดงโดยกราฟใช้เวลาทั้งหมด 9 วินาที จงหา ก. ระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด ข. ค่าเฉลี่ยของความเร็ว ี 6. ในการวิ่งมาราธอน 5,000 เมตร ถ้านายนทีวิ่งด้วยความเร็วตังแสดงในกราฟข้างล่างเขาจะถึงเส้นชัยใน. =๕๒--- เวลากี่นาที 7. ภูติศขับรถจากเชียงใหม่ไปลําปาง ซึ่งอยู่ห่างกัน 100 กิโลเมตร ถ้าเขาแบ่งการขับรถดังนี้ ตอนแรกออกรถ ฆ ” . ย 1 0 ล้ค ฐ์. สซ่ เข้าธา60 ซี- โดเจงโใจซี: - - ด้วยอัตราเร่งค่าหนึ่งจนได้ความเร็วสูงสุด 50 เมตร/วินาที จึงขับต่อไปด้วยอัตราเร็วคงที่ ก่อนถึงลําปาง ซส-- 0 0 ว200 ล * ๆ 1 =-- เขาลดความเร็วด้วยอัตราเดียวกับเมื่อเริ่มต้น เมื่อรถหยุดสนิทก็ถึงลําปางพอดี ถ้าเวลาที่ใช้ทั้งหมดเท่ากับ - 2 ว 1 คร6 5 5 ที 1 ชั่วโมง อยากทราบว่าในช่วงที่ขับรถด้วยความเร็วคงที่นั้นใช้เวลากี่วินาที 2 ส 6จ้า ซึ ร 3 4 ถุ 8. วัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยมีความเร็วเริ่มต้น 20 เมตร/วินาที และมีความเร่งเปลี่ยนแปลงตาม ด ้าจ ง, จตถี้ที่วิบาทีซี่ 1ก ญีดําซี่ ต กราฟข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที เจ)
การเคลื่อนที่แนวตรงม.4

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!