คำตอบ

6.
1) เซตอนันต์
2) เซตจำกัด
3) เซตอนันต์
4) เซตจำกัด
5) เซตอนันต์
6) เซตจำกัด

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!