ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยจับใจความสำคัญหน่อยค่ะ🙏🏻

11:38 *4แ ฒิ(39) »%< @ มองโลกในแง่ดี บ. ทๆ «๕< ทาเทเทาออ.๐อ0ทา @ บทความสั้นๆได้ใจความ - ]ล... -) มองโลกในแง่คี สมองมนุษย์มีความเอนเอียงที่จะคิดบวก ทําให้เรา มองและก้าวไปข้างหน้าได้ ถึงแม้จะรู้ว่าชีวิตนี้มีจุดจบ สุดท้ายทุกคนก็ต้องตายจากกันไป ถึงแม้รู้ว่าจะต้อง ตายสักวัน แต่เราก็ยังมองไปข้างหน้า คิดบวกและ วางแผนไว้สําหรับอนาคต ความสามารถที่จะมองไปยังอนาคตและมองย้อนกลับ ไปยังอดีต เป็นความสามารถพิเศษของเราทุกคน ซี 3 ๑๕ซี่๑ ซ์ ซ.,=ซ@ 9 ๕ ง เป็นสิงทีช่วยให้เรามองเห็นวิถีทางในการดําเนินชีวิต ช่วยให้ผ่านพันอุปสรรคและมองโลกในแง่บวก สภาพแวดล้อมส่งผลต่อความคิดของเรา พยายามอยู่ ให้ห่างจากคนมองโลกในแง่ร้าย อยู่ให้ห่างจากความ คิดหรือเหตุการณ์ร้าย หยุดเสพข่าวร้าย แต่ถึงเราจะพยายามแค่ไหน ยังไงเราก็หลีกเลี่ยงการ มองโลกในแง่ร้ายไม่ได้ สมองของเราหรือของคนอื่นๆ ต่างก็ต้องการอยู่รอด เราจะเลิกและทิ้งการมองโลก ในแง่ร้ายไปไม่ได้ ต0) 4 ! [ว1><| เก็บหุ่นดีๆ ให้คงที่ น ๕ ' แ็70
11:38 *4แ ฒิ(39) @ บทความสั้นๆได้ใจความ - ]ล... ๑) ตายสักวัน แต่เราก็ยังมองไปข้างหน้า คิดบวกและ วางแผนไว้สําหรับอนาคต ความสามารถที่จะมองไปยังอนาคตและมองย้อนกลับ ไปยังอดีต เป็นความสามารถพิเศษของเราทุกคน ซี ซ์ ซ.,=ซ@ - ง เป็นสิงทีช่วยให้เรามองเห็นวิถีทางในการดําเนินชีวิต ช่วยให้ผ่านพันอุปสรรคและมองโลกในแง่บวก สภาพแวดล้อมส่งผลต่อความคิดของเรา พยายามอยู่ ให้ห่างจากคนมองโลกในแง่ร้าย อยู่ให้หท่างจากความ คิดหรือเหตุการณ์ร้าย หยุดเสพข่าวร้าย แต่ถึงเราจะพยายามแค่ไหน ยังไงเราก็หลีกเลี่ยงการ มองโลกในแง่ร้ายไม่ได้ สมองของเราหรือของคนอื่นๆ ต่างก็ต้องการอยู่รอด เราจะเลิกและทิ้งการมองโลก ในแง่ร้ายไปไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทําได้คือ ไม่ยอมให้มันกลืนกินเรา ไม่ยอม ให้มันส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม และไม่ยอมให้คนคิด แง่ร้ายขัดขวางเราจากการส่งต่อความคิดในแง่ดีให้ คนอื่นๆ อ่านต่อ คิดบวกและมองโลกในแง่ดี ส่งต่อความคิดในแง่ดีให้ คนอืนๆ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!