คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

แก้อสมการ ช่วยหน่อยยากมากก

8. แก้วและติกมีสบู่ก้อนอยู่จํานวนเท่ากัน โดยสบู่แต่ละก้อนมีขนาดเท่ากัน แก้วบรรจุสบู่ลงในกล่องขนาดเล็ก ณั มย ! ม 2 ' 1 ' 6 ง จ ซ่ บ จ ย่งจุได้กล่องละ 4 ก้อน ส่วนตึกบรรจุสบู่ลงในกล่องขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุได้กล่องละ 6 ก้อน หลังจากที่แก้วและติ๊ก ' ม ง ม 1! ง ' 1 9 ง ซ่ | บรรจุสบู่ของตนเองทั้งหมดลงในกล่องแล้ว พบว่า กล่องทุกใบมีสบู่เต็มกล่อง ถ้าจํานวนกล่องขนาดเล็กที่บรรจุสบู่ บ เ 1 ' ซ่ ' 2 แม 1 ๐ ง ๕ 1 ของแก้วมากกว่าจ้านวนกล่องขนาดใหญ่ที่บรรจุสบู่ของติกอยู่อย่างน้อย 10 กลอง แล้วจ้านวนกล่องที่บรรจุสบู่ ร สลูเปืน ลฤโ ซื ของตกมอยางนอยทสุดกกลอง (9ม67”63)

คำตอบ

ประโยคสังเกตที่เอามาตั้งอสมการคือ
ถ้าจำนวนกล่องขนาดเล็กที่บรรจุสบู่ของแก้ว(ก็คือจำนวนกล่องสบู่ของแก้วค่ะ)มากกว่า(คำๆนี้จะเห็นได้ว่า กล่องสบู่ของแก้วมีมากกว่าติ๊ก ซึ่งคำว่ามากกว่ามันจะเปรียบเหมือนเครื่องหมายลบ( - )ค่ะ )จำนวนกล่องขนาดใหญ่ที่บรรจุสบู่ของติ๊กอยู่ อย่างน้อย(คำนี้คือคำที่บอกว่าเป็นเครื่องหมายอะไร ซึ่งก็คือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับค่ะ) 10กล่อง

แล้วพอแก้อสมการได้แล้วก็นังไม่สามารถตอบได้เลยนะคะเพราะ x คือจำนวนสบู่แต่เขาต้องการจำนวนกล่องค่ะ แล้วโจทย์บอกว่า
อย่างน้อย จำนวนสบู่ที่ได้จากการแก้อสมการก็เลยเป็นจำนวน 120 ค่ะเพราะว่า
x มากกว่าหรือเท่ากับ 120 ดังนั้นน้อยที่สุดก็จะเป็น120ค่ะ

แล้วการหาจำนวนกล่องสบู่นะคะ คือเอา120÷6 ค่ะเพราะกล่องของติ๊กบรรจุได้6ก้อน (เหมือนโจทย์การหาว่ามีขนม10ชิ้นต้องการใส่กล่องกล่องหนึ่งบรรจุได้2ชิ้นจะบรรจุได้ทั้งหมดกี่กล่อง ก็คือต้องเอาจำนวนขนมมาหารจำนวนที่สามารถบรรจุได้ ก็จะเหมือนกับการหาจำนวนกล่องสบู่เลยค่ะ)

ซึ่งคำตอบของ 120÷6 คือ 20

ไม่แน่ใจว่าแต่ละที่การเขียน วิธีทำ ว่าเหมือนกันไหม (พึ่งเคยใช้แอปนี้ค่ะถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะ)

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!