วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ทำยังไงหรอครับ?

ต้สารละลายอิม ฐัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสี พบว่าแ ร้าออกแล้วทําให้แห้ง ชั่งมวลได้ 21 ก 1. ถ้านําสาร % จํานวน 70 กรัม มาละลายในน้้า 350 ก ] วั้นกรองเอาสารี % ที่ไม่ละลายนํา วกก ฮูยส มีค่าเท่าใด *”* และสาร * บางส่วนตกตะกอน จากน สภาพละลายได้ของสาร % ในน้้า 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศา ะลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีลักษณ์ ณะเป็นก้อนในน้้า ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี! ง กรัม ในนํา 100 กรัม ถ้าเปลี่ยนการทดลองตามเงือน 2, นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละ ะลายได้ 36 ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละ | ดังต่อไปนี้ ข้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นผง แทนโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นก้อน การทดลองชุดที่ 1ใช้ การทดลองชุดที ที่ 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส | การทดลองชุดที่ 3 ใช้ความดัน 2 บรรยากาศ แทนความดัน 1 บรรยากาศ | สภาพละลายได้ของเกลือโซเดีย ง มคลอไรด์ในการทดลอง ชุดที่ 1-3 จะมีผลเป็นอ ะ ย่างไรเมื่อเปรียบเทีย บกับ การทดลองครั้งแรกที่เกลื ลือโซเดียมคลอไรด์. ด์มีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในน้้า 100 ครัม *

คำตอบ

คือใส่ไป 70 g ตกตะกอนมา 21 g ก็คือละลายไปได้ 70-21 = 49 g ในน้ำ 350 g
เทียบบัญญัติไตรยางค์ จะได้
น้ำ 350 g —> x ละลายได้ 49 g
น้ำ 100 g —> x ละลายได้ (49)(100)/350 = 14 g
สภาพการละลายของ x ที่ 30 องศาเซลเซียส คือ 14 g ในน้ำ 100 g ครับ

อภิวิชญ์

ช่วยอธิบายข่อที่2ด้วยได้ไหมครับ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!