คำตอบ

ปกติเราจะวาง Adverb ไว้ข้างหน้า Verb เลย
‘Adverb’ of frequency ก็ตามนั้นครับ

Post A Comment

ให้เอา Adverb of frequency ที่กำหนดให้เเต่ละข้อไปใส่ในประโยคค่ะว่า เช่นข้อ 4 ตอบ They always play tennis in the park.

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!