คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

สวัสดีค่ะมีใครพอจะช่วยเราได้บ้างมั้ยคะ
ข้อ3ที่วงไว้เลยค่ะ
ต้องการความช่วยเหลือมากๆค่ะ นั่งทำมา1คืนกับอีกครึ่งวันติดแล้ว เป็นอสมการค่ะ ตอนนี้มืดแปดด้านเลยค่ะ(╥﹏╥)

1 = 8 @ อ ฝี 6) 0ก อ 0 0!เย ซ< «*+2 ฏาซาป 2(16- 5๒0 < 2% 7) รู๊(16-5* พ ๆ๕+ธิ๊| * 17«-2+4 9 ชี้ส๕-3) = [ก 2 ป " ธี ม%+2 7 #ม- 11) 2 9 000 เอ 0 ปลิ๊ ะได้ผลบวกมากกว่า 48 [22]จ้านวนเต็มบวกสองจํานวนต่างกันอย 8 ถ้านํา 3 เท่าของจํานวนน้อยบวกกับจ้านวนมาก จ |๑ ๑ ซ่ ๑ ฆฒ « ๐ แต่ไม่เกิน 68 จํานวนเต็มบวกที่เป็นจํานวนน้อยคือจํานวนใด ' 3 | ขมขวัญมีเหรียญห้าบาทและเหรียญบาทในกระปุกออมสินที่เก็บไว้คิดเป็นเงิน 110 บาท ปรากฏว่ามีเหรียญมากกว่า ย=ซ = 50 เหรียญ แต่ไม่ถึง 60 เหรียญ จงหาว่าเหรียญห้าบาทที่ชมขวัญเก็บไว้มีกี่เหรียญ . 4. พละ เตรียมเงินไปซื้อของขวัญวันเด็กสําหรับบุตร 2 คน โดยตั้งใจว่าของขวัญสําหรับบุตรซายต้องมีรา ฐู้ ของเงินที่เตรียมไป และของขวัญสําหรับบุตรสาวจะแพงกว่าของบุตรซายไม่เกิน 50 หกท เมื่อเข ได้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าจ่ายเงินไปไม่เกิน 500 บาท อยากทราบว่า พละเตรี! มเงินไปเท่าไร ' สาวได้รับของขวัญมีราคาไม่เกินกี่บาท ๐ 0
คณิตศาสตร์ อสมการ ม.3

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!