วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

คืองงมากๆช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ😊

ม 0 0 จ . 4. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร /. 8 6 และ 0 กับอุณหยุ ว 6 ฝ อค ' ด ธ8 6 5 3 50 ๓ ซา7 ะ 5 8 30 ๑6 โซ 20 = น ๐ ป 8 10 น ะ ร 0 ว ๒ 1 *เปน, รต 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร /, 8 6 และ 0 ในน้้า 1 แน สดวยแหเล่อดนกะลอหิอ อกคนลโรกันฟี
พัว หนังสือ รียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโตยี สาร4 86 และ0 ชนิดละ 40 กรัม นําสารแต่ละชนิดมาละลายในน้้า ตอบคําถามต่อไปนี 4.1 พ๑ 0 0 0! น 8 | ฆ่ ๑7 ดี2 ส ารใดละลายไม่หมดและเหลือกี่กรัม 4.3 เมือนําสารละลายอื่มตัวของสารแต่ละชนิดในน้า 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 640 องศาเซลเซียส บาลตอหญี 20 องศาเซลเซียส จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร กําหนดให้ เวต ร ว 4/ “ 4 6 กน ส3ง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!