วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครรู้บ้างตอบอะไร​ เค้ารีบจริงๆส่งพรุ่งนี้แล้ว

เซสล์สืนพันธุ์ จีโนไทป์ของสลูก 7'. 6 0 ดอกสี..- ตอกสึ..- . จุ ลี เดอกสีขาว เห้ ลลีลควบคุม ให้ 7 แทนแอลลีลควบคุมดอกสีม่วง และ 9 แทนแอ ม 1ร วุ พให้ถูกต้อง * นู ข่, รรมได้ ' (มีติ งห องมนุษย์เป็นลักษณะทีสี มารถถาย' ฑู ถุ ละเมง: น ๆมารถถ่ายทอด างพนธุ์ ล ' 0 ) น บคุมลักษณะ ควบคุมลักษณะการมีติ่งหู (6) เป็นแอลลืลเด่น ส่วนแอลติดควบคุม นักเรียนคิดว่าเป็นไปไต้หรือไม่ว่าพ่อแม่ทีมีกิงหทั้งคู่จะให้กําเนิตลูกที่ไม่มีติงหุ ย เขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะการมีติ่งหูและไม่มีติงหูจากพ่อแม่ไปสู่ลูก ” บ่งเซลล์แบบไมโทธิสและไมโอซิสมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร *” . สามีภรรยาปกติคู่หนึ่งมีลูกชาย 2 คนและลูกสาว 1 คน ทุกคนป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย กําหนดให้ 8 แทนแอลลีลเด่นซึ่งเป็นแอลลีลปกติ 6 แทนแอลลีลต้อยซึ่งเป็นแอลลีลที่ทําให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ ** 5.1 จีโนไทป์ของสามีภรรยาคู่นี้เป็นอย่างไร ร่๑ ส งซ้. 52 อูกหเกดจวกสามักรรยาคู่นีมีจีโนไทป์และฟีโบไทบ์อย่างไรถ้างแล เมี ะมีอัตราส่วน พ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!