ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา🙏🙏
เรื่อง grammar

| ซี 6หลทาทาลห เก1 (๒หลสํ16ย๐ท5ร ลทส์ ๒ห๐ทา1ร๑๑) ไ 6๐ทา๒ไอแล ป่า6 หน|๑. [ไห ธาล(รห@ ๐ร์จ9า1] 15 ๐ไหหณโท๑ส เว * ไวลร6 ถ็อททท 6 ไหล ลทไร โจ@ ๑๑๓แล๑๑ส กงเทท 1ร 3 1โท๑ ๓๑๕แนหอ ต์อร ร อไรยนุอส ไท7 รนไท่๐๕ + 2 + ไทลร๑ ก์อทา อร์ ฝ่า6 งละไร โทอ ๑๐๓๕๓ล๕๒๕ ท็อททร วุร 4 ---+ เน | ฝีพัฟ« ร๕(| 2๐ . พิดลเหลทฮุอ เทล เมอหส่ร ลทส์ ท้ล ชูท6 รอท1อท๕๑5. 10 ปลัย- 1 / 1 / ฝ่าให: / 1๐๑ ๕๓ธลทา / ทลง๑ /ลท 1 ยพพฟะ "| หลม6 ดห ก๓6๕ 6หอดพม 1 พอท"6/ | / 6อทโชทช์ / รในส | «๓๓ 1 ร์ในภูเง โฮคาดไห้ 2 พพ! / ทล!๒ / | / พ[ป่า / 1อร! /หอน / ท6 /1 3 ลทห / เพอท“1 / ส6รรอท์ / โทลหท / ทลง๑ 4 ๒ทอ๐ทอ / หอน / ทท6 / เห1 / ? 5 ส@ะ%สทท / หภ์| / ไท / พล|| / 5ทอ / ส่๐ / ฝ่า๕ 6 1๐ทา๐๐พ / 11 /รท๐พ / 6 / ? 1 ล๕หไแ๕๕ - เร โทร เพลลฟ้าลเ ก์๐ห66ล5ร1 รลบร [1 บมกไ( ๒อ 6๐|ส ลทส ๕1 1๐ทาอ๐ภอนม. 1 0๐ ห๐น ฝักไทย ไช ภี| แลไท 1๐ผ่ลท? “ธร, | แทไท1 ไช 2 พ๐,1 9๐ 1๐ ๒ลส์. !'!| กิท1รท ทาท ท๐ทาธเพอท ทภิทร1. 3 06๐ หอน แหโท ป่ท6 16ร8 ๒6 สแท๊ก่อน11? ร ๐, | ส่อท"1! | ฝ่าทพ ไ๒6 ลลรห. 4 อ๐น ท๕!๒ ทา6 หภเป่า เท ทอ๐ทา6ธพอ๐อ%? 5อ9ท, 1 ๒6 0นร/ ล1 (สละ, 50 | ๕๕ท“0 5 50, ตี่๐ ทอน ฝักโทพ หอน 00 !๐ ฝ่าอ 4 ๕๐นทบท่65 5 ฮู6! ทลเท่อผ่ เวลเทษ? ธร, 0[์ 6๐น56, | 2ร 6 0๐อท“( พ๐ท ทานทท, | ส๐ ฝ้าธ ขา ว เก | [156 ๕๐ทผ่ไผ่อทด! 4 แล ธักร1 ไทรธ์๐ทลบปีอท. 1 "พฟี| หอน เภท ส ท่26 ล1 56001? 6 6๐เท๒!อ1๑ “5 1 า 2 ห[| หอน ฮู๐ โอ ๕๐หือ6? ๑ /ไทร6 กาล ห ล ท 3 [| หดน ซู๐ 10 เท6 0051 0โกี66? " ๐ไลแร6 ลทส ปไอ 2ม อ ก 4 หทห่แ| 6 ๒๕ รนททห 1๐ศา๐อ6๐พ? จอ 1 ถ 5 ห[| หอน [เพ6 เท ฟ่า6 ด 01 เท6 ว รย งาตนต อ[ นําอ รนปอะสีไล16 6ไลแร6 ใจ สไจทร ใด. 6 ห[|! หอน พอท ส! ท๐ทา6 อ ท ลท ๐เก๊66 เม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!