ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะว่าใช้หลักการอะไรในการตอบอ่ะค่ะ

(ดอโดเพ๑ ๐๐๓๕6๐1! พอสร. โทรท !ไรไอท ลทส์ ๐ท๐๑๐. บ ธธรา ธบธร อค 1 1ผูธร เพลไกโทธิ) / พบล[(๕ทอผ่ ธ อ0ท่กธ ไป ฏ60ธสกากาล !ฮร[ 5ธเบกย่อง เพไทอก กาฬ 0ง6ร6 รโค่อกส | 0สแลฝี ลกส ไกงเ๒อผ่ กาล !0 ๕๕!๑โฮ!อ ไท1ร 0ไกฟ่าต่อง. ปปอ * ทลห๑ / ไทลส์ ล ธูกออ! ฟีเกาล. !ฯ15 กาบกา ลกย ผ่ธย ฮูธบอ * ไพ่เก / ทล (0ลยร 0ธ์ กาอกอบง สกย์ ทอ *« ซอยชูท[ / ๒ยบู ล ฮูเอส! กา00!16 ฏทอกล - |[ แลแลร ลการ2เกธ ฏทอ105, !00! โทลก พเทท!อ บบอ 5 แนลก[ / บนล ธูอใกธ !ก!0 * (อนเก / ร๐๓๐๐! เบ๑ รอบะ อก ลผ่งล โอก ฝ่าส[ กลพ 3 ทกิเกา ละ เท6 ตเกลกาส - 1[ เพลร ส0ร0!บเอไห โ์สก[แลรฟ์อ! คเก[ลก [ทธ! เพล 7 ฐูอ / ขพแลก! (0 [ทล กลนะ ฏ122๑ก่อ อก เทล ไข1ฮ่ท 5เกออ๑1! สกส * ผ่เลก / ล(๑ ฏ!22สล งลโอก เมล ฮู0! เทล งบร ทอกาอ. เชิ๑ร! ผ่อง อบอก!
กริยา3ช่อง อังกฤษ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!