ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ

5. 4ท๑ ขอ๐0 9๐1ท09 10 ง81 ๓4 ใจด6หดไ๒นทดท๕?

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!