วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

สารชนิดใดจะละลายน้ำได้ลดลง เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
ก.กรดแอซิติก
ข.น้ำตาลซูโครส
ค.แก๊สออกซิเจน
ง.โซเดียมคลอไรด์

สารละลาย ม.2

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!