ภาษาไทย
มัธยมต้น

ใครทำได้รบกวน บอกหน่อยนะคะ

ใบงานเรื่อง การใช้ระดับภาษา หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ ธน 0 1: ! เรื่อง ระดับของภาษา ๒ รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คําชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคที่กําหนดให้ต่อไปนี้ว่า ใช้ระดับภาษาถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด และแก้ไขให้ถูกต้อง 'ผมใคร่เรียนให้ทุกท่านทราบว่า ผมไม่มีกะตังค์เลยสักแดงเดียว หนี้ที่ติดขอผัดผ่อนไปก่อนนะโว้ย ขอเพื่งนน: (พูดกับเพื่อนร่วมงาน) ร 6 ท งง แห 1 “จําคอยคุณบู่อยู่เป็นนมเป็นนาน ไม่เห็นออกมาชักที จําเลยไปเล่นกับน้องหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านคุณปู่อย่าหงุดหงิด .ไปเลยนะ” (หลานสาวพูดกับคุณปู่) “ในวาระวันขึ้นปีใหม่ อิ้งขออวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆ อายุมั่นขวัญยืน อย่าเจ็บ อย่า จนนะคะ” (ลูกสาวพูดกับคุณพ่อ)
ไม ฉอณุนป้ -+- “พร รายงานการประชุมที่เธอต้องการ เราวางไว้ไห้บนโต๊ะแล้วนะจ๊ะ” (ลูกน้องคุยกับหัวหน้างานซึ่งเป็นเพื่อน ' นัน53 สงแล สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์นี้มีผู้ร่วมงานคนอื่นร่วมอยู่ด้วย) “ไม่เห็นจะยากเลย สมัยนี้ใคร ๆ เค้าก็เล่น "9๐๕๒๐๐1 กันเป็นหมดแล้วนะจารย์ เดี๋ยวหนูสอนให้ก็ได้” (ครูฝึกสอนพูดกับอาจารย์)

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!