ภาษาไทย
มัธยมต้น

ใครทำเป็นบ้างคะ

2 ก ใบงานเรื่อง การใช้ระดับภาษา หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ « 4 หลา ซี้ ง สก น ที เรื่อง ระดับของภาษา รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สเพ้นะ ไฟม ครรดีดนรรรอไหรรนนนคนเไอรรรเตงกรณัด ว คําซี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามว่าเป็นการใช้ภาษาระดับใด เพราะอะไร จากคํากล่าวรายงาน ของประธานโครงการ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียได้มี ความสําคัญในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้วงการศึกษาที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีมัลติมีเตียในยุค ปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและการผลิตสื่อมัลติมีเดียมีการเติบโตของวงการศึกษาและภาค ธุรกิจเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในวันนี้ขึ้น ธร ” วชร วิเคราะห์ระดับภาษาเรื่องที่ ๑ .. น: ท ห เรียน คุณครูประจําขั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ น ทพ - - " เนื่องจากกระผมป่วยเป็นลําไส้อักเสบ จึงไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาป่วยเป็นเวลา ๕ วัน ร 4 ด ' ะ ร 2 คือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อกระผมหายแล้ว จะมาเรียนตามปกติ ด้วยความเคารพอย่างสูง ต.ช.ชัยพิติช นามสมมุติ = สัน วิเคราะห์ระดับภาษาเรื่องที่ ๒ .. จากข่าวหนังสือพิมพ์/บทความในหนังสือพิมพ์ ใครที่ได้ตูละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส คงจะชื่อชอบเหมือนแฟนละครหลายๆคน ทั้งโป๊ป และ เบลลา แสดงได้ดีจนคนดูสนุกสนานเพลิตเพลิน อินกับละครขนาดลุกขึ้นมาพูตภาษาอยุธยา หาหนังสือประวัติศาสตร์ อ่าน เที่ยวโบราณสถานที่เกี่ยวข้อง ชวนกันสวมชุดไทยย้อนยุค กันจนร้านเช่าชุดร่ารวยกันทั่วหน้า = สัน วิเคราะห์ระดับภาษาเรื่องที่ ๓ ..
ฑา 'บทสนทนาในครอบครัว / เพื่อนสนิท “แม่จําวันนี้มือะไรกินบ้าง” เสียงตะโกนนํามาก่อนเดินเข้าครัว แม่อิ้มอย่างเอ็นดูรอจนลูกสาวเดินมาถึง “เป็นสาวแล้วพูดจาให้เรียบร้อยหน่อยจิคะ” “แหม ! อยู่ในบ้านเราเองขอหนูสบายๆเถอะค่ะ” คไงตําช้ อณะร อรน ถี ตรยก* "ไม่ทําให้เคยซินเดี๋ยวก็ไปพูตดอย่างนี้นอกบ้านหรอก' ด เพีแล่ วิเคราะห์ระดับภาษาเรื่องที่ ๕ .. ฟี่ 'บทสนทนาในที่สาธารณะ “ข้างบนจะมีจุดชมวิวมองลงมาตูไฟในเมืองหรือถ้าฟ้าเปิดก็ดูดาวบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ บางคืน # ลบ เก็นนัาที ปศคระติชา 1กซีด159 ดี ดอรกนซี้ # อากาศข้างบนหนาวจนติดลบ เจ้าหน้าที่เปิดกระติกเทโกโก้ร้อนให้ดื่ม ที่สําคัญก่อนขึ้นไปควรสวมชุดกันหนาว บาภาหรือชนปนตก์ อดคร ฟู น น ให้หนาๆ หรือชุดเล่นสกีขึ้นไปดีที่สุดครับ เพราะไม่เทอะทะ ทนความหนาว มีถุงมือและรองเท้าให้พร้อม” ก, เรื่ รกรหะศรร ((บทความออนไลน์.ก้อนเมฆเล่าเรื่อง “อยากเล่นหิมะไม่ต้องสกี มีอะไรบ้าง”) (ห(วะ//เพพนแผ่ล่ไหทสเพร.6อเก/ลเพ่อเอ/63564ูม) ดเตราณ์ระมั้ สอธิ วิเคราะห์ระดับภาษาเรื่องที่ ๕ .. *ศักยภาพความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างไทยกับเบลเยี่ยม เนตีห้ขึงการคชีบอก์ขึ้นหวรี ท่ ชื้อบปี้รคแซ็อมือครจมเป็นเข้ เป็นประเด็นที่ได้รับการหยิบยกขึ้นหารือในทุกโอกาสเนื่องจากเบลเยี่ยมมีจุดแข็งคือความเป็นเลิศ ดง รเหตีไช้นี้และนรี๊ดกรรมซึ้อ ป้ คชือบือสัช้โนคารสเนวต ซี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ซ่ รมรระหล่านศพตวานพ เษารง กๆ วม ละมีรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชนที่ส่งเสริมการต่อยอดผลการวิจัย .ในเชิงพาณิชย์ ระดับแนวหน้าโดยเฉพาะด้านชีวเภสัชกรรม” พแลที วิเคราะห์ระดับภาษาเรื่องที่ ๒ ..

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!