ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ6บรรทัด. ตัวละคร มัชฉานุ
รบกวนหน่อยนะค่ะ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที3 ห้อง1 ห้อง2 (ส่งงานเปิดเทอมนะค่ะ) อ, ฑูซ 7 =ุ, (ว , , 7 คําขี้แจงให้นักเรียนเลือกภาพตัวละครในวรรณคดี1ตัวละครพร้อมทั้งเขียนชื่อตัวละคร ลักษณะนิสัยของตัว ย ฆซ ๑2 ) ซ่ 7 ละครทั้งข้อดีและข้อเสียพร้อมประโยชน์ที่สามารถนํานิสัยของตัวละครมาปรับใช้กับตนเองได้อย่างไร ทําลงในสมุดเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนชื่อ ขั้น เลขที่และวันที่ให้เรียนร้อยนะค่ะ ตัวอย่าง อุปนิสัย2ข้อเสีย การนําอุปนิสัยของตัวละครมาประยุกต์ใช้ต่อตนเอง

คำตอบ

ข้อดี : มีความกตัญญู ทั้งต่อบิดาบังเกิดเกล้า ซึ่งคือหนุมาน และไมยราพ ที่เลี้ยงดูตนไว้อย่างดี ทั้งยังเฉลียวฉลาด คิดหาอุบายที่จะบอกทางบิดาให้ไปสังหารไมยราพเป็นคำใบ้ ว่า “บิดามาทางไหนก็จงลงไปทางนั้น” เพื่อให้ไม่เป็นการเนรคุณพ่อบุญธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างกล้าหาญ เป็นนายด่านเมืองบาดาลที่แข็งขัน

ข้อเสีย : มีความอวดเก่งเกินตน หยิ่งยโส ใช้วาจาไม่สุภาพไพเราะ ชอบดูถูกดูแคลนผู้อื่น เห็นได้จากการสนทนากับหนุมานตอนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นบิดา มัจฉานุพูดโอ้อวดตนเอง พร้อมดูถูกหนุมานว่ามีรึที่จะมาเทียบข้าได้ ทระนงตนว่าเก่งกว่าใคร

การนำมาใช้ : มีความกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ หาโอกาสตอบแทนพระคุณท่านอยู่เสมอ ไม่กระทำการใดให้ผู้คนว่ากล่าวเอาได้ว่าอกตัญญู หรือเนรคุณพ่อแม่ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ย่อหย่อน

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉