ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ ด่วนๆ ใครรู้มาบอกที 🙏🙏

22156 <« ภาษาไทย ม.1.04* 11. ค้าประพันธ์ในข้อใดมีการใช้อุปมาโวหาร แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้าเหลือกําหนด '- ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด . ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้้าใจคน 12. “ผีมันหลอกช่างผีตามทีมัน » ต ๒ง -= คนเหมือนกันหลอกกันเองกลัวเกรงนัก” ข้อใดเป็นแนวคิดหลักของข้อความนี้ .. ให้ระหวังผีจะหลอดเอา 2. ให้ระวังคนแกล้งเป็นผีหลอกน่ากลัว 3. ให้ระวังฝีจะหลอกผีน่ากลัว 4. ผีหลอกไม่น่ากลัวงแต่คนหลอกคน น่ากลัว 13. กระแสชลวนเชี่ยวเรือเลี้ยวลด ดูค้อมคดขอบคุ้งคงหาไหล แต่สายชลเจียวยังวนเป็นวงไป นี่หรือใจที่จะตรงอย่าสงกา คําประพันธ์ข้างต้นให้ข้อศิดอย่างไร 1. คลองมีความคดต้องระมัตระวัง 2. การรู้จักระมัดระวังตนจากคลองคด 3. การรู้จักธรรมชาติของสายน้้าเพื่อความ ปลอดภัย 4. การระมัตระวังความไม่ชื่อตรง 1๕. เมื่อทําการสิ่งใดด้วยใจรัก ถึงงานหนักก็เบาลงแล้วครึ่งหนึ่ง ด้วยใจรักเป็นแรงที่เร้ารึง ให้มุ่งมั่นฝันถึงซึ่งปลายทาง จากคําประพันธ์ข้างต้นผู้แต่งต้องการบอกอะไร แก่เรา 1. ความตั้งใจในการทํางาน 2. การรู้จักต่อสู้กับอุปสรรค 3. การทําสิ่งใดด้วยความรักในลิ่งนั้น 4. ,, การรู้จักการทํางานตามขั้นตอน | 0 ม .| 9๑2 7ิ79 : 15. ใครรานใครรุกค้าว แดนไทย ไทยรับจนสุดใจ ขาดติ้น เสียเนื้อเลือดหลั่ไหล ยอมสละ สิ้นแล "เสียชีพไปเสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม จากคําประพันธ์ข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 1. การรบและความเสียสละ การสู้รบต้องตาย ๑ ชื่อเสียงจะมาพร้อมกับความตาย > ๓ ๒ ความตายเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติ 16 โอ๊ย ! คุณเหยียบเท้าฉัน ทําไมคุณไม่ระวังให้คี ข้อใดเป็นการตอบที่เหมาะสม 1. ขอโทนค่ะ ต่อไปฉันจะระวัง 2. ขอโทษค่ะ ฉันไม่เห็นนี่ค่ะ 3. ขอโทนค่ะ ฉันไม่ทันระวัง 4. ขอโทษค่ะ คุณเจ็บมากไหม 17. ข้อใดใช้คําไม่เหมาะสม 4. ท่านเจ้าอาวาสอาพาธ 2. หลวงลุงกําลังทําวัตร 3 . หลวงพี่นอนหลับอยู่ในกุฏิ 4 หลวงตากําลังฉันภัตตาหาร 18 กําพูดใดไม่มีความหมายโดยนัย ม งานนี้เพรอ หินจริงๆ 2 อย่างนี้ไม่ยากหรอก เรื่องกล้วยๆ สําหรับฉันอยู่แล้ว 3. เธออย่าแต่งตัวให้เปรี้ยวมากนักนะ .. วันนี้คุณแม่ทําแกงจืดให้กินนะ 19. จ้อใดใช้คําผิดความหมาย ม เราควรต้องหาโอกาสพบกันอีกครั้งวันหน้า 2. ' บ้านหลังนี้หลังใหญ่และหรูหราบาก ๑. น้องถูกสุนัขกัดเพราะไปยุแหย่บัน เธอไม่ควรแกะสิวเพราะจะทําให้เป็นแผลเป็น
22156 9 ม | 9๑2 < ภาษาไทย ม.1.048 7 ๑๑๑ 20. ควรเติมข้อใคลงช่องว่างถึงจะถูกต้องและเหมาะสม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา...........ให้ผู้นํา ศุ สันฑาตัก: เกษตรกร ที่ได้.. .+ ถวายเงิน เพื่อใช้ตามพระราชอัชยาศัย 1. โปรดเกล้า ฯ - ทูลเกล้าฯ โปรดเกล้า ฯ - ทูลละอองธุรีพระบาท โปรดเกล้า ฯ - น้อมเกล้าฯ .โปรดเกล้า ฯ - เข้าเฝ้า ๑ ๒ ๒ ้อใคใช้คําไม่เหมาะสม 1. หลวงพ่อกําลังฉันภัตตาหาร 21. # หลวงอากําลังทําวัตร 3. เวลานี้อย่าไปรบกวนพระท่านก้าลังจําวัดอยู่ 4. หลวงพ่อไม่สบายหนักต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาล 22. ก้าที่พิมพ์ตัวหนาข้อใดไม่ใช่สํานวน 1. เธออย่ามาพูดขัดคอฉันอีกนะ ฉันไม่ชอบ 2. ฉันยังพูดไม่จบเธอไม่น่าเข้ามาขัดบทเลย 3. เมื่อวานเล่นกีฬาหนักไปหน่อยวันนี้จึงขัดยอก 4. เธอพูดจาขัดหูจริง ๆ 23, ข้อใดอ่านแบบคําควบแท้ทุกคํา 1. นิทรา ไซรั 2. เศรษฐี ตรุษ 3. อินทรา ปรัชญา 4. ครี พลาง 24. คําในข้อใดที่เป็นพวกเดียวกับคําต่อไปนี้ บ มนัส 2 บรรจบ 3. บงกช 4. ชุลีกร 25. “!สดิจให้มาทูลเสด็จว่า เสด็จจะเสด็จใหม ถ้าเสด็ง จากข้อความนี้ เสด็จ คําใด เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ 0 2 ๕,๒,๕ 3. ๑,๕,ซ ณ ๒,๕,ซ | 0 4

Choosen As Best Answer

ข้อ 24 น่าจะตอบ 2 ค่ะ โจทย์น่าจะผิดนะคะ เท่าที่ดูข้อ 2 แตกต่างจากพวกที่สุดแล้ว

Post A Comment

คำตอบ

ครับ

Pavarisa

ขอโทษนะคะ ข้อ 19 น่าจะตอบ 2 นะคะ เพราะคำว่ายุแหย่มันไม่น่าจะใช่ค่ะ

นักปราชญ์ท้ายซอย

คำว่า เป็นแผลเป็น ดูกำกวมครับ

Pavarisa

ยุแหย่ ความหมายมันน่าจะใช้กับการพูดให้คนแตกแยกกันมากกว่านะคะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!