คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ด่วนๆ 🙏🙏

พ 2 ซื่อจารั๓ล: 1 16. 8860 เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 100 เซนติเมตรสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหม่ สูกก เณ สเล้งซีส, ธ จากการต่อจุดกึงกลางของรูปเดิม บริเวณแรเงามพนทกตารางเซนต์เมตร * ะ 3 5 1. 625 ตารางเซนติเมตร 2. 1,500 ตารางเซนติเมตร ห 6 3. 2500 ตารางเซนติเมตร 4. 2,765 ตารางเซนติเมตร 5 6 ๐ 17. องุ่นซื้อพัดลมมาราคา 360 บาท ปิดราดขายเอากําไร 25% แต่เวลาขายจริงลดให้ลูกค้า 10% องุ่นขายพัดลมไปในราคาเท่าใด 1. 405 บาท 2. 410 บาท 3. 450 บาท 4. 455 บาท 18. ข้อใดไม่ถูกต้อง 1. สี่เหลี่ยมรูปว่าว ถ้ามีเส้นทแยงมุมยาวด้านละ 12 เซนติเมตรและ 20 เซนติเมตร ตามลําดับ แล้วจะมีพื้นที่ 120 ตารางเซนติเมตร 2. เส้นเชือกยาว 3.25 เมตร 5 เส้น นํามาต่อกันเสียปมเชือกไปปมละ 0.75 เมตร เส้นเชือกที่ต่อ แล้วจะมีความยาว 13.25 เมตร 3. รถจักรยานยนต์ราคา 68,000 บาท ลดราคา 8% ขายจักรยานยนต์ในราคา 62,560 บาท 4, ขายโทรทัศน์ 8,500 บาท ขาดทุน 10% ขายไป 850 บาท ส3 เร เจ้, ฝุ 5ง จ ลีโย๑๒. 19. ซินบีกู้เงิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ถ้ากู้ 280 วัน จะส่งเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าได 1. 32301.36 บาท 2. 33,301.36 บาท 3. 34,301.36 บาท 4. 35,301.36 บาท ส ง 22 20. จากรูป พื้นที่รูป /, 8 และ 6 ส่วนที่แรเงาเป็นเท่าไร ( 7 ซ? 304 ตารางเซนติเมตร ๑ ] น ” ' 2๑ 2 404 ตารางเซนติเมตร 51 | 3. 504 ตารางเซนติเมตร 4. 604 ตารางเซนติเมตร 1. 231 เซนติเมตร 2. 287 เซนติเมตร 3. 294 เซนติเมตร 4. 378 เซนติเมตร
เศจ' = 2 แส52 22, น้องเมย นําแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดํา และสีขาว มาแต่งเรียงกันดังรูป ๐ ๆ รูเท็1 รูปติ2 รูปหี3 รูปที4 รูปที่ 10 จะต้องใช้กระดาษสีแดงกี่แผ่น 1. 119 แผ่น 2. 120 แผ่น 3. 121 แผ่น 4. 122 แผ่น 23. รูปลูกบาศกในข้อใดเกิดจากการพับกระดาษที่กําหนดให้ 0 ซิ ซี ธ [9[* [ร ไร .โซิ . ซี ! ๑ 2 ธ 24. ถังน้้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 34 เซนต์เมตร ณ์ ) ะ ซีเวีอดคลี้กร็ไนวีนดเรีนครรรคือนตด มีน่าอยู่ -: ของถัง จะต้องเติมน่าอีกกิลิตรจึงจะเต็มถัง 1. 5.5 ลิตร 2. 8.5 ลิตร 3. 10.5 ลิตร 4. 12 ลิตร 25. แผนภูมิวงกลม แสดงจํานวนประชากรที่ประกอบอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน ถ้าในหมู่บ้าน นีมีประชากร 5,000 คน จะมีอาชีพรับราชการมากกว่าประมงเท่าใด ล้าขาย 15% 1. 650 คน เคษตรกรรม 10% รับราชการ 2. 700 คน ประมง 10% 3. 720 คน อื่น95% 4. 750 คน อินๆ รับจัง 35%

Choosen As Best Answer

ข้อ 16 ตอบ 3 ครับ

นักปราชญ์ท้ายซอย

สงสัยอะไรแอดไลน์ถามได้ครับ
line id : mammoss_mam

นักปราชญ์ท้ายซอย

ข้อ 17 ตอบ 1 รรับ

นักปราชญ์ท้ายซอย

ข้อ 18 ตอบ 4

ช่วยหนูหน่อยไม่รู้😫

ขอบคุณค่ะ 🙏🙏

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!