ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำ
ไง

คง ด 09“ (เฉ 5 แล ง จล ม ” ส กต ฑา คจ9 จจงคลลออ๑ | [เอพพ ๆ” ตู", 4 99 ๑๑ พหจจ. คจ โง ยจจดุง [39 เษาค 2 ไคลา6 จู ธี โ ๕ | ถิ ลล เล้ สัฒัจ รค | ด : อ 3 1 พลง๒ 0 ล จล6จง ๒ ศัจ พ๑๓จ จจฎู* ล0 ล๓คจ สด ๐๓ อว นเพศศ 0 แกเเหจา 1 132๐0๐00 1 1 83ม แค่4 เทิกณ์ ลอคคจกาศพส ต๐ จงผูด จาคงค 1 5 2 สา 5พ๑ ค๓5 จู๑ 47.7๑๒ ๕ทองใส่ จ๑ ๑๓ ลขาลน จคพ คง คลงจ หน# อง จเคพ อง กฉ*« ๐ร หลง %พเล อน ฉกจ สัาเจง จเคพ ดง คล: 148. 0๑๓7% ๑๕% ธ0 "0 เ 0 หแขใน อบด *๑ดจัก @๑% 5๐เทด รก@ร5 ๑ ล๒ เหณา ลร %ใร ลใ 9 « ง๓คน» เณ ) ออุลดๆ จรันพท 2๐06110555590 โลสจย๓ จล ไจ 2ช โวเหหัง พูดง 0๓ 4ออง๑ อแอจง๓ 2 ๑รัฒด| ... จาฏแระจง๕-๑๕๕-จอเพจ อา งตสง?-ง๑!-๑จจก ถ้าดง- งูด1ลูน9-จจดค ถา ลงแจ?๕๑อ๕-จค 8. 1 ค๑๐๒๐ จูจ? ๐ กบคล ลอ๑@. ก? 0 !%@

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!