ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำไง

ล “ลควร บอ ๑ะ รช๐บขอพมาร 9” 6กัน อ ๓๐1ก๐ก6. 7 เพ่ะ แลร ๒อ๓๓๕6. พ่อ ...... ออะท ทอท/ ทนแร- '” 5ห6 หตร 6 หอสส่๑๕ห๕, 5หย ......--.« 166 หต่หไฟ่|แ๕ท 1: 111+++็วภว1415ป058 7 ” ไหชน พสนต กบทหท คอร6. ่อน ๒ไอพ ทอง/ หอ0ร6. ” ไวรท หลร ดู่เหท/ หลทส5. 5หอ «๓ สรท หล่ หอหสร. | 9 /#หท ๒ทอทอก หลร 9009หล๕ห6๕. พ่ต 2.๓. ๕๕1 6๕หล์|๕ร. 27 วงัซทพร์อก หลร ส ๒่ออท ดกส รห6 ......-. ซิไสท “งอ!ไ๕ท๒๑. 2 ห๕ ช์อ๕1ร พทสู่, พ่อ ....... ทดง@ ด ทอร1. ” แหอ0เท6 หตร ด รัตท6 ทหทว". 5หด ๑๓6๓ @ู0 10 ส สี่อ607. 7 5ห6 หตร เหตดรไอ5, 5ห6 ...--.๓-- 00 0 5611001. (3! ==ฒฝ909. 2” 5ต6 หลร1061หล๕ห@. 5หอ ..,..... 00 10 ส ส่อหรัง. . [ 3 3 3 2 4๐๑ ห๕5 ๕0ส่, 5ห6 ...,...., ทดอ 6 ก6ร9, ” 56 หสร หลดล่ด๓6. รกย ......,.., 1ส6 ทดตัเตเท6, (0ไฝไฝไฟไใกเปยสูรัอตะ ก ว

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!