คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ด่วนๆ🙏🙏 มี6ข้อ

63%61 1 1. ค่าของ - --- ก ของ 63-- 2 62 เป็นเท่าไร ธร ซู ร 62 น ' 63 "2 2 63 1 2. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด 1. (28 % 107) + (2 % 106) + (49 % 105) = 2,849 % 105 2. ผลคูณของค่าประจําหลักของ 4 กับ 3 ในจํานวน 48,036 มีค่าเท่ากับ 10* 3. (5% 109) + (4 % 103) + (3% 102) + (1 % %) + (2 * ซูร) = 54300.102 4 103 . 14.056 + 0.0004 = 3, 514 3. ผลคูณเลข 2 จํานวนเป็น 2,128 ถ้า ค.ร.น. ของเลข 2 จํานวนคือ 112 ข้อใดคือ ห.ร.ม. ของ จํานวนนั้น 1 9 2. 14 3. 18 ๕. 19 ะ ฮะ, ง «ล ง 4. เบล อั้ม และ น็อต ขี่จักรยานรอบสนามกีฬา ซึ่งใช้แข่งทั้งประเภทลานและลู่ 1 รอบ ใช้เวลา ฆ 9 ะ ๑ม ป 48 , 32 และ 40 วินาที ตามลําดับ ถ้าทั้งสามคนพบกันครั้งแรกที่จุดเริ่มต้นเวลา 7.00 น แล้วจะมา อยู่ที่จุดเริ่มต้นพร้อมกันเป็นครั้งที่ 5 เวลาเท่าไร 1. 7.40 น. 2 ธะะน, ม 732บ 4. 7.30 น. อเจองรื่ ฆ้. ฉ้- ๑ , วั เว " 9 5, ผ้าผืนหนึ่งกว้าง 72 นิ้ว ยาว 84 นิ้ว นิราต้องการตัดผ้าผืนนี้เพื่อทําผ้าเข็ดหน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มี จ้, ซ่ ๑ “, 9, ฮ่ ง พื้นที่มากที่สุด โดยความยาวของด้านเป็นจํานวนนับ ให้ได้จํานวนชิ้นมากที่สุดและไม่มีผ้าเหลือ ผ้าที่ตัด 64 ส่ฉั. , ะ. " ง ได้มีความยาวด้านละกี่นิ้ว และตัดได้ทั้งหมดกี่ขิ้น ตามลําดับ 1. 12 นิ้ว และ 13 ขิ้น 2. 12 นิ้ว และ 42 ขิ้น 3. 12 นิ้ว และ 12 ขิ้น 6. 12 นิ้ว และ 30 ขิ้น 3 ระ 2 เจ ะ 4 เจ, เว จ ๑ 6. นักเรียนขั้นหนึ่งเป็นนักเรียนชาย ฐ ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 7 ของจํานวนนักเรียนหญิงยังไม่ได้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งคิดเป็น 50 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดที่คน 1. 250 คน 2. 260 คน 3. 270 คน 4. 280 คน

Choosen As Best Answer

3. 4.
4. 4.
5. 1
6. 4 ค่ะ

Pavarisa

2. 3 ค่ะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!