คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ทำยังไงค่ะ
ช่วยบอกหน่อยค่ะ💗

ใบงานที่ 6 เรื่อง ปริมาตรของปริซีม ฆซ๊ ๓ร ปะ 6 เหน่วยที่ 1 พื้นที่ผิงและปริมาตร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ปริมาตรของปริจีม 0๐ หไร ซ่ รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อ-สกุล. - 3. 5 จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถหาปริมาตรของปริซีมได้ คําขี้แจง จงแสดงวิธีการหาคําตอบให้ถูกต้อง ร รซ์ # ร] # 1. จงหาปริมาตรของปริจีม ซึ่งมีพื้นที่ฐานเป็น 144 ตารางเซนติเมตร ความสูงเป็น 18 เซนติเมตร 2 กระติกน้้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีฐานยาวด้านละ 18 เซนติเมตร สูง 22 เซนติเมตร ถ้านิภาใส่น้าในกระติกสูง 11 เซนติเมตร ปริมาตรของนั้าในกระติกเป็นเท่าไร

คำตอบ

ข้อ 1 ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐานxสูง ค่ะ
ข้อ 2 ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยม = พื้นที่ฐานxสูง เหมือนกันค่ะ พื้นที่ฐานมาจาก ความยาวด้านคูณกัน หรือก็คือการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ส่วนสูงก็คือความสูงของน้ำ ไม่ใช่ของกระติก เพราะเค้าถามปริมาตรน้ำค่ะ

Orange

ขอบคุณค่า💗

Pavarisa

ยินดีค่ะ🥰

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!