ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยค่ะ🙏🏻ข้อ6,7นะคะ

สฑาร สุนัข ฉะ25ะ 39 78 แมว 19 1. สุนัขมีโครโมโซมในเซลล์อสุจิจํานวนกี่แท่ง ก. 2 ซ. 23 ค. 39 ง. 78 2. แมวมีโครโมโซมในเซลล์ร่างกายจํานวนกี่แท่ง ก.9 ข. 19 ค. 23 ง. 38 3, ยืนของสิงมีชีวิตพบได้ในตําแหน่งใด ก. ในนิวเคลียส ข. ในโครโมโซม ค. ในไซโทพลาซึม งง. ในเซลล์สืบพันธุ์ 4. มนุษย์มีจํานวนโครโมโซมทั้งหมดดีคู และเป็นออ โตโซมกี่คู่ ก. 22 คู่ เป็นออโตโซม 1คู่ ข. 66 คู่.เป็นออโตโซม 1%คู่ ค. 23 คู่ เป็นออโตโซม 22 คู่ ง. 66 คู่ เป็นออโตโซม 22 คู่ 5. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. นิวเคลียสอยู่ภายในเซลล์ ข, โครโมโซมอยู่ในนิวเคลียส ค. ยืนเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่บนดีเอ็นเอ = <. เก ส รซ่.น... จ ดิเอ็นเอเป็นสวนหนึงทอยูบนยน =่๐ ๐ จากข้อมูลทีกําหนดให้ ใช้ตอบคําถามข้อที่ 6 - 7 ค : ความสูง 8 : ห่อลิน 6 : ชั้นหนังตา 0 : ความฉลาด 5 : สีผิว ก : เชิงผมที่หน้าผาก ๑ ๑7 ซ่= 7 6. ลักษณะทางพันธุกรรมใดทีมีความแปรผัน ง แบบต่อเนื่อง ก6086 ข.86๐7 ค.ล80 ง ค065 ฉ/ เณ7 ซ่= 7 7., ลักษณะทางพันธุกรรมใดทิมีความแปรผันแบบ ไม่ต่อเนื่อง กลก056 ซู ๒8 ค.6056 ง 80ท 8. โรคทางพันธุกรรมใดเกิดจากโครโมโซมบนออโต โซมผิดปกติ ก. โรคตาบอดสี ข. โรคธาลัสซีเมีย ค. กลุ่มอาการดาวน์ ง. กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 9. โรคทางพันธุกรรมใดเกิดจากความผิดปกติของยืน ก. โรคธาลัสซีเมีย ข. กลุ่มอาการดาวน์ ค. กลุ่มอาการคริดูชาต์ ง, กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 10. หากแม่มีเลือดหมู่ /8 พ่อมีเลือดหมู่ / จะไม่ ปรากฏหมู่เลือดใดในลูก ก.หมู่0 ข. หมู่ ค ค. หมู่8 ง. หมู่ 68 ย

คำตอบ

6. ง.
7. ข. ค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณค่า

Pavarisa

ยินดีค่ะ🥰

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!