ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยนะค่า
เราไม่รู้คำตอบจริงๆ🥺💗 (เรื่องพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร)

หะะะฑ ณ์ กะร ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ น 5 4 วล 4อ29 เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๓ *, ดๆ อ หญ่ชุ ร รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ขั้นมัธยมศึกษาที่ ๓ เมธี. ว วัต คุณค่าด้านเนื้อหา คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คุณค่าด้านสังคม ศุ นนสนดโรม วัตนณ์ไ การวิเคราะห์คุณค่าเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ข้อคิดจากเรื่อง การนําไปประยุกต์ใช้

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!