ภาษาไทย
มัธยมต้น

ใครรู้ช่วยบอกเราทีนะค่ะ🥺
พอดีไม่เข้าใจง้า💗🥺

หะะะฑ ณ์ กะร ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ น 5 4 วล 4อ29 เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๓ *, ดๆ อ หญ่ชุ ร รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ขั้นมัธยมศึกษาที่ ๓ เมธี. ว วัต คุณค่าด้านเนื้อหา คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คุณค่าด้านสังคม ศุ นนสนดโรม วัตนณ์ไ การวิเคราะห์คุณค่าเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ข้อคิดจากเรื่อง การนําไปประยุกต์ใช้
ใครรู้ช่วยบอกเราทีนะคะ พอดีไม่เข้าใจ🥺

คำตอบ

เรื่องนี้จะถามถึงเนื้อหา ของเรื่องค่ะ
เช่น คุณค่าด้าน วรรณศิลป์
คือ การประพันธ์ที่ใช้คำที่ดีไพเราะ
ก็จะเป็นการใช้คำเชื่อมที่ดี ไม่ก็มีความไพเราะ
ของกลอนที่คล้องกันค่ะ

Orange

ขอบคุณค่า💗

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!