คำตอบ

ที่อุณหภูมิ 30 องศา สารละลายในน้ำ 350g ได้ 49g (49 มาจาก 70-21)
สภาพการละลสยได้ของสาร x ในน้ำ
100g จะได้ 100×49÷350 = 14 g

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!