ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยยย

= ดี 21 เรื่อง การ0ย ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการรูที่ 2 คําสอนอิศรญาณ | ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การอธิบาย ฒ กงง6 ฉั้ ชั่ ภาษิต คําศัพท์และแปลเนื้อหา เวลา 2 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วขี้วัด ท 5.1 ม.3/1 'ท23101 ภาษาไทย คําขี้แจง ให้นักเรียนอ่านใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง ที่มาและเนื้อหาของเรื่องอิศรญาณภาษิต แล้วตอบคําถามต่อไปนี้ 1 ให้บักเรียนบอกความหมายของคําที่ขีดเส้นได้โดยพิจารณาจากข้อความแวดล้อม 1.1 “ต้องหาม้ามโนมัยใหญ่ยาวรี สําหรับขี่เป็นม้าอาชาไนย” ม้ามโนมัย หมายความว่า 1.2 “ใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัวมอ" ห่อน หมายความว่า 1.3 “คนโหยกเหยกรักษายากลําบากหมอ” โหยกเหยก หมายความว่า 1.4 “นักเลงเก่าเขาไม่หาญราญนักเลง” ราญ หมายความว่า 1.5 “ถึงรู้จริงนิ่งไว้อย่าไขรู้” ไข หหมายความว่า. 1.6 “พูดพล่อยพล่อยไม่ดีปากขี้ริ้ว” ปากขี้ริ้ว หมายความว่า, 1.7 “แรงหรือหิวซั่งใจดูจะสู้ข้ง” แรง หมายความว่า หิว หมายความว่า 2 ให้นักเรียนจับคู่คําศัพท์ให้ถูกต้องตรงตามความหมาย คําศัพท์, ความหมาย 1 ก้้าเกิน ความประพฤติ ล. เขลา ความหลง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!