วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครรู้บอกหน่อยคับ

| เนศศ 1 1 ใบงาน เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร 111111เ0๐0 1 เมื่อให้ความร้อนแก่สารขนิดหนึ่ง ที่มีมวล 500 กรัม วัคอุณพภูมิที่เปลี่ยนไปได้ดังกราฟ สล้าพบดให้ คําความร้อบจําเพาะของสารในสถานะของแข็ง = 0.30 แคลอรี/กรัม องศาเซลเซียส คําความร้อนจําเพาะของสารในสถานะของเหลว = 0.25 แคลอรี/กรัม องศาเขลเซียส คําความร้อบแฝงจําเพาะของการหลอมเหลว = 30 แคลอรี/กรัม 1 คําความร้อบแฝงจําเพาะของการกลายเป็นไอ = 1,000 แคลอรี/กรัม !.2 ถุมพุจ 2กลลลัเต
ใช้สุทร ทษ๒ 0จ 1.6 ปริมาณความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนแปลงจาก 6 ไป 0 มีค่าเท่าใด 1.7 ปริมาณความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนแปลงจาก 8 ไป 6 มีค่าเท่าใด 1.8 การเปลี่ยนแปลงจาก 5 ไป 0 เป็นการได้รับหรือสูญเสียความร้อน ปริมาณเท่าใด เ 1.9 ถ้าสารมีมวลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว มีค่าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร 1.10 ถ้าสารมีมวลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จุดเดือด, จุดหลอมเหลวของสารดังกล่าวมีค่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!