คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ม.3อยากรู้ว่า คณิตเรียนเรื่องอะไรบ้างงับบ

คำตอบ

ตามนี้เลยค้าบ💓
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ( เทอม 1 )
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( เลขหลัก )
บทที่ 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
บทที่ 2. กราฟ
บทที่ 3. ระบบสมการเชิงเส้น
บทที่ 4. ความคล้าย
บทที่ 5. พื้นที่ผิวและปริมาตร
คณิตศาสตร์เสริม ( เลขเสริม )
บทที่ 1. กรณฑ์ที่สอง
บทที่ 2. การแยกตัวประกอบพหุนาม
บทที่ 3. สมการกำลังสองบทที่ 4. พาราโบลา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ( เทอม 2 )
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( เลขหลัก )
บทที่ 1. อสมการ
บทที่ 2. ความน่าจะเป็น
บทที่ 3. สถิติ
บทที่ 4. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์
คณิตศาสตร์เสริม ( เลขเสริม )
บทที่ 1. การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 2. ระบบสมการ
บทที่ 3. วงกลม
บทที่ 4. เศษส่วนของพหุนาม

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!