วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

วิทย์ ม.3หลักสูตรใหม่ มีเนื้อหาอะไรบ้างหรอคะ.__.(2563)

คำตอบ

บทที่ 1. ยีนของเรา
1.1 ลักษณะและหน่วยพันธุกรรม
1.2 โครโมโซม
1.3 DNA และยีน
1.4 การสืบทอดของลักษณะ
1.5 ความผิดปกติทางพันธุกรรม
1.6 การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 2 การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2.1 สิ่งมีชีวิต
2.3 อาหารเว็บบทที่
2.4 สารอาหารรอบ
2.5 ปัจจัย จำกัด ของขนาดประชากร
2.6 กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
3.3 ระบบนิเวศและสมดุลกิจกรรม
บทที่ 4. กองกำลังและการเคลื่นไหว
4.1 การเร่งความเร็ว
4.2 แอ็คชั่นและแรงปฏิกิริยา
4.3 แรงลอยตัวและของเหลว
4.4 แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์
4.5 ช่วงเวลาของแรง
4.6 การเคลื่อนที่ของวัตถุกิจกรรม
บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
5.1 รูปแบบของพลังงาน
5.2 การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
บทที่ 6. ไฟฟ้า
6.1 ไฟฟ้า
6.2 การวัดกระแสไฟฟ้า
6.3 กระแส, แรงดันและความต้านทาน
6.4 วงจรขนานและอนุกรม
6.5 กระแสแรงดันและความต้านทานในวงจรอนุกรม
6.6 กระแสแรงดันและความต้านทานในวงจรคู่ขนาน
6.7 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
6.8 ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า
6.9 ความสำคัญของข้อควรระวังความปลอดภัยในการใช้ระบบไฟฟ้า
บทที่ 7. พลังงานแสงอาทิตย์ดวงดาวและกาแลกซี่
7.1 ดาวเคราะห์
7.2 ดาวเคราะห์น้อยดาวหางและอุกาบาต
7.3 ดวงอาทิตย์
7.4 ดวงดาวและกาแลกซี่
7.5 การดำรงอยู่ของจักรวาล
7.6 การสำรวจอวกาศของดวงอาทิตย์โลก - ดวงจันทร์
บทที่ 8 การสำรวจอวกาศ.
8.1 ดาราศาสตร์และการสำรวจอวกาศ

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!