ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

อังกฤษม.1เรียนเรื่องอะไรกันบ้างคะ

คำตอบ

ที่เราเรียนนะจะมีเรื่อง
Adjectives
Comparatives
Must/Mustn't
Present continuous
Present simple and Present continuous
คำนามนับได้/ไม่ได้
Many/Much/A lot of
Adverbs of frequency
Present simple with Wh questions
Have/has
There is/Thare are/a/an/some/Any
คำศัพท์ต่างๆเช่น อาหารเครื่องดื่ม ฤดูกาล อากาศ กิจกรรมต่างๆ ร่างกาย เครื่องแต่งกาย คำศัพท์ทั่วไปนั่นแหละ

Post A Comment

ที่เราเรียนก็จะมีเรื่องเชื้อชาติ ชื่อวิชา การใช้V.to be เรื่องtense ก็จะมี present sim, present con , past sim เรื่องการถามลักษณะภายนอก นิสัย ,เรื่องเครื่องใช้ในบ้าน,preposition,ฤดูกาลและเครื่องแต่กายในแต่ละฤดู,เรื่องคำนามนับได้/นามนับไม่ได้,การใช้ a an some any,กริยา3ช่อง ~~ประมาณนี้ค่ะเราเปิดจากสมุดที่เรียน😅😅~~~

Post A Comment

ตอนม.1เราเรียนพวก tenseเเบบเบื้องต้น a an the a few fewไรเงี่ยแหละ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!